Samenstelling CvB

COG Drenthe werkt per 1 januari 2009 als een stichting met een Raad van Toezicht, waarbij de bedrijfsvoering van de organisatie in opdracht is gegeven aan het College van Bestuur.

Het College van Bestuur heeft de leiding over de organisatie en stelt de beleidskaders op. Daarbij wordt het CvB ondersteund door stafmedewerkers en een secretariaat. Daarnaast is er een managementteam bestaande uit voorzitter CvB, voorzitter van het directie-overleg en de sectorleiders van de vier sectoren: onderwijs, kinderopvang, beheer & bedrijf en onderwijsondersteuning.

Het College van Bestuur is de spin in het web van de organisatie en is dan ook continu bezig met het volgen van trends en ontwikkelingen, zowel op de scholen als in de samenleving. Het College van Bestuur bestaat sinds 2017 uit 1 persoon,
dhr. A. Velthuis.