De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR bestaat uit 12 leden: 6 leerkrachten en 6 ouders. Wanneer u interesse heeft om zitting te nemen in de GMR kunt u ons altijd mailen op onderstaand mailadres.

De oudergeleding bestaat uit: 
Frank de Ronde (voorzitter)

Jouke-Jan de Groot

Marleen Brink

Hilde Feijen

Vacatures (2)


De personeelsgeleding bestaat uit: 

Mieke Harmanni (secretaris)

Viola Woltjer

Corien de Wolff

Marijke Schepel

Mirjam van Wijk-Hartholt

Karen Lubberts

Ambtelijk secretaris:
Natascha Knoeff

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar gmr@cogdrenthe.nl