Vermindering administratieve lasten (DNA)

25 januari 2017

Onze scholen hebben binnen een vastgesteld kader de ruimte gekregen om de administratieve werkzaamheden voor het onderwijs te verminderen.

Onze scholen hebben binnen een vastgesteld kader de ruimte gekregen om de administratieve werkzaamheden voor het onderwijs te verminderen. Deze werkwijze is binnen COG Drenthe De Nieuwe Aanpak (DNA) gaan heten. De instructiefilm en het kader kunt u vanaf onze website vrijelijk downloaden t.b.v. andere basisscholen. Wij hopen hiermee een aanzet te hebben gegeven om het vak van leerkracht basisonderwijs weer terug te geven aan de professional voor de klas.

 

Zie http://cogdrenthe.nl/downloads/denieuweaanpakverminderingadministratievelasten.html