Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het halen van de doelstellingen van de organisatie, de financiën en het functioneren van het College van Bestuur. Verder adviseert de Raad van Toezicht het College van Bestuur. De Raad van Toezicht moet goedkeuring geven aan belangrijke koerswijzigingen zoals een statutenwijziging, het strategisch beleid of een meerjarenbegroting.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf personen met elk hun eigen specifieke deskundigheid:

Dhr. D.A. de Waard - voorzitter, profiel financien

Dhr. O. Koops - lid, profiel bestuurlijke zaken

Dhr. J. Bloem - lid, profiel onderwijs

Dhr. J. Koster - lid, profiel bestuurlijke zaken

Dhr. E. Engelen - lid, profiel juridische zaken

 

De Raad van Toezicht van onze stichting is te bereiken via het bestuursbureau van COG Drenthe:
Postbus 167 - 9400 AD  Assen
bestuur@cogdrenthe.nl